Lähteet

Metsänhoidon suositukset

Äijälä, O., Koistinen, A., Sved, J., Vanhatalo, K. & Väisänen, P. (toim.) 2014. Metsänhoidon suositukset. Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion julkaisuja.

Luettavissa osoitteessa www.metsanhoitosuositukset.fi.

Suomen metsäkeskus

Suomen metsäkeskuksen verkkosivut.

Luettavissa osoitteessa www.metsakeskus.fi.