Uudistushakkuu

Uudistushakkuualalta korjataan talteen nykyisen puusukupolven tuottamaa puuta ja valmistellaan uuden puusukupolven syntyä. Metsänomistajan tavoitteiden ja kasvupaikan ominaisuuksien mukaisesti metsä voidaan uudistaa eri uudistamismenetelmin joko luontaisesti tai viljellen.

Tasaikäisrakenteisessa metsässä uudistushakkuutapoja ovat avo-, siemenpuu-, suojuspuu– ja kaistalehakkuu. Uudistushakkuu vaikuttaa voimakkaasti metsäympäristöön ja maisemaan. Vaikutuksia voidaan lieventää rajaamalla hakkuuala maaston muotoja myötäillen ja jättämällä säästöpuuryhmiä, lahopuustoa sekä suojakaistoja vesistöihin ja pienvesiin.

Tutustu uudistushakkuuseen!

Lue Metsään-lehden Hoitokoulun artikkeli uudistushakkuista!

Lähde: Metsänhoidon suositukset