Uudistaminen viljelemällä

Metsä voidaan uudistaa viljelemällä, joka tarkoittaa kylvöä tai istuttamista. Viljelyssä käytettävät kylvettävät siemenet ja istutettavat taimet ovat jalostettua alkuperää ja syntyisin perimältään hyvälaatuisista puista. Viljely on myös hyvä menetelmä, jos metsässä esiintyy juurikääpää.

Kylvö on kustannustehokas ja sopiva menetelmä männylle. Se tuottaa istutusta tiheämmän taimikon ja siksi parempilaatuista puuta. Tavoitetiheys männyn taimikolle on 4 000-5 000 tainta hehtaarilla, jotta männyn tyvelle ei kehity vahvoja oksia ja tulevaisuuden tukkipuu on hyvälaatuista. Kylväminen tehdään tavallisesti koneellisesti maanmuokkauksen yhteydessä.

Istutus on hyvä menetelmä kuusen ja lehtipuiden uudistamiseen. Suositeltava istutustiheys on puulajista riippuen 1 600-2 500 tainta hehtaarille. Luontaisesti siemenistä syntyvät lehtipuun taimet täydentävät taimikon riittävän tiheäksi ja tekevät metsästä lajistollisesti rikkaamman ja terveemmän. Istuttaminen on työlästä ja kallista, mutta kannattava investointi viljavilla mailla.

Taimet istutetaan muokattuun maahan koneellisesti tai käsityönä pottiputken avulla. Oikea istutuskohta on keskellä maanmuokkauksessa tehtyä jälkeä, jolloin taimi pärjää parhaiten kilpailussa pintakasvillisuuden kanssa. Mätäs myös suojaa taimea tuholaisilta.

Lähde: Suomen metsäkeskus