Taimikon varhaishoito

Taimikon varhaishoitoon kuuluvia työlajeja ovat pintakasvillisuuden torjunta, täydennysviljely ja taimikon varhaisperkaus. Taimikon varhaishoito vähentää kasvatettaviin taimiin kohdistuvaa pintakasvillisuuden kilpailua, pienentää tuhoriskiä, nopeuttaa taimien alkukehitystä ja turvaa niiden hyvän kasvuun lähdön.

Kilpailu vedestä ja ravinteista sekä pintakasvillisuuden varjostus voivat hidastaa taimien kehitystä usean vuoden ajan ja jopa tuhota suuren osan taimista. Riittävä ja oikein tehty maanmuokkaus sekä uudistusalan raivaus muutama vuosi ennen uudistushakkuuta vähentävät merkittävästi mahdollisen varhaishoidon tarvetta.

Varhaishoidon tarkoituksena on varmistaa uudistamisen onnistuminen. Varhaishoidon laiminlyönti voi pahimmillaan johtaa siihen, että kasvatettavista taimista vain osa selviytyy ja uudistamiseen tehty investointi valuu hukkaan.

Lue Metsään-lehden Hoitokoulun artikkeli taimikonhoidosta!

Lähde: Metsänhoidon suositukset