Kasvatushakkuut

Metsänkasvatuksessa harvennuksilla turvataan hyvälaatuisen ja arvokkaan puuston kasvuedellytykset, tuotetaan puunmyyntituloja sekä parannetaan kasvatuksen taloudellista kannattavuutta. Puunmyyntitulojen määrään voidaan vaikuttaa sekä harvennustavalla että hakkuun voimakkuudella.

Luonnonhoidollisia ja maisemallisia tavoitteita edistetään harvennushakkuissa parhaiten pyrkimällä sekapuustoisuuteen ja metsän monipuoliseen rakenteeseen. Monimuotoisuudelle tärkeitä puulajeja, kuten haapoja, raitoja ja leppiä, on suositeltavaa säästää. Harventamattomia ja hyvin harvoja kohtia jättämällä metsään voidaan luoda vaihtelevuutta.

Lue Metsään-lehden Hoitokoulun artikkeli harvennuksista!

Lähde: Metsänhoidon suositukset