Tasaikäisrakenteinen metsä

Tasaikäisrakenteisen metsän kasvatuksessa on erotettavissa metsiköiden uudistamis- ja kasvatusvaihe. Uudistamisvaiheessa painopiste on uuden metsikön perustamistoimenpiteissä ja taimikonhoidossa. Kasvatusvaiheessa metsänhoidon pääpaino on nuoren puuston hoitamisessa.

Lähde: Metsänhoidon suositukset