Uhanalaiset luontotyypit

Luontotyyppien uhanalaisuutta koskeneet arvioinnit sekä muut selvitykset osoittavat monien luontotyyppien luonnontilaisuuden merkittävää heikentymistä. Monet uhanalaisista luontotyypeistä sisältyvät luontokohteisiin, joihin liittyy lakisääteinen käytönrajoitus tai METSO-ohjelman mukaisiin elinympäristöihin.

Seuraavissa kohteissa voi esiintyä uhanalaisia luontotyyppejä, jotka eivät ole lakisääteisen käytönrajoituksen tai METSO-ohjelman piirissä:

  • karukkokankaat
  • kalkkipitoisten maapohjien metsät
  • dyynimetsät
  • supat
  • serpentiinikalliot
  • rannikon fladat ja kluuvijärvet
  • lettonevat

Tutustu uhanalaisiin luontotyyppeihin Suomen ympäristökeskuksen julkaisuista!

Lähde: Metsänhoidon suositukset