Muut luontokohteet

Muita huomionarvoisia luontokohteita edellä mainittujen lisäksi ovat muun muassa:

  • suon ja metsän sekä pellon ja metsän väliset vaihettumisvyöhykkeet
  • jokeen, lampeen, järveen tai mereen rajoittuvat rantametsät
  • pienialaiset kosteikkopainanteet

Lähde: Metsänhoidon suositukset