Vapaaehtoisesti huomioitavat luontokohteet

Tässä luvussa kuvattujen luontokohteiden huomioon ottaminen on metsänomistajalle vapaaehtoista. Mikäli metsänomistaja haluaa turvata luonnon monimuotoisuutta lakisääteisiä vaatimuksia enemmän, luonnonhoitotoimet on suositeltavaa kohdentaa näille kohteille. Kohteilla voidaan lisätä monimuotoisuutta tukevia rakennepiirteitä, ne voidaan rajata kokonaan käsittelyn ulkopuolelle tai kohde voidaan palauttaa takaisin luonnontilaiseksi ennallistamalla.

Vapaaehtoisesti huomioitavat luontokohteet ovat:

Lähde: Metsänhoidon suositukset