Lakisääteisesti huomioitavat luontokohteet

Kuvatut kohteet ovat lainsäädännöllä turvattuja ja niiden ominaispiirteiden muuttaminen on kiellettyä. Näissä kohteissa hakkuita ja hoitotöitä on käytännössä vaikea toteuttaa ilman, että samalla heikennetään kohteen luonnonarvoja. Siksi on suositeltavaa, että tällaiset kohteet rajataan pääsääntöisesti käsittelyn ulkopuolelle luontaisten rajojensa mukaisesti. Luonnonhoitoa painottava metsänomistaja voi lisätä kohteiden luonnonhoidollisia arvoja rajoittamalla metsänkäsittelyä myös niiden lähiympäristössä.

Hakkuut ja hoitotyöt ovat suositeltavia lähinnä silloin, kun niiden avulla voidaan edistää monimuotoisuudelle tärkeiden ominaispiirteiden säilymistä tai kehittymistä elin ympäristössä. Esimerkiksi lehdot voidaan säilyttää lehtipuuvaltaisina poistamalla kuusia.

Tutustu lakisääteisiin luontokohteisiin!

Lähde: Metsänhoidon suositukset