Talousmetsien luonnonhoito

Talousmetsien luonnonhoito on kiinteä osa metsien käsittelyä, ja siihen sisältyvät kaikki toimet, joilla toteutetaan puuntuotannolle rinnakkaisia tavoitteita metsänkäsittelyssä. Talousmetsien luonnonhoidolla voidaan vaikuttaa monimuotoisuuden turvaamiseen, vesiensuojeluun, metsämaiseman hoitoon, kulttuuriperintö-kohteiden turvaamiseen ja monikäyttömahdollisuuksien edistämiseen. Monet luonnonhoidon toimenpiteistä ovat osa tavanomaista metsänhoitoa.

Lainsäädäntö asettaa metsätalouden luonnonhoidon vähimmäistason, joka edellyttää metsälain erityisen tärkeiden elinympäristöjen ominaispiirteiden säilyttämistä. Useimmiten jo tavanomaisessa metsänhoidossa tehdään luonnonhoidon toimenpiteitä yli lainsäädännön vähimmäistason esimerkiksi jättämällä säästöpuita. Luonnonhoitoa painottava metsänomistaja voi tehdä metsissään vielä lisätoimenpiteitä.

Tutustu Metsänhoidon suositukset talousmetsien luonnonhoitoon -työoppaaseen!

Lue lisää keinoista luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi WWF:n metsänhoito-oppaasta!

Lähde: Metsänhoidon suositukset