Peltojen metsittäminen

Pellon metsitys on toimenpide, jolla maatalouskäytössä ollut peltomaa palautetaan metsämaaksi. Vaihtoehtoina pellon omistajalla on muun muassa jatkaa pellon viljelyä, vuokrata pelto toiselle viljelijälle tai kehittää ala riistapelloksi, hakamaaksi tai niityksi.

Pellon metsitystä suunniteltaessa on selvitettävä pellon metsityskelpoisuus, joka vaikuttaa suoraan investoinnin kannattavuuteen.

Pellon metsitys onnistuu kivennäismailla varmemmin kuin turvemailla. Turvemaapelloilla on usein puutetta kaliumista, typpeä on liikaa tai ravinnetasapaino on muutoin huono puiden tarpeeseen nähden. Niukkaravinteisista rämeistä ja nevoista raivattuja peltoja pidetään biologisesti metsityskelvottomia.

Ongelmallisia metsityskohteita voivat myös olla hienojakoiset, tiiviit, alavat ja kosteat pellot sekä peltoheitot, joilla pintakasvillisuus tai vesakko on päässyt valtaamaan alan.

Lähde: Metsänhoidon suositukset