Lannoitus

Puuston kasvu riippuu ympäristöolosuhteista sekä maaperän ominaisuuksista. Metsänlannoituksen tavoitteena on parantaa puuston kasvua ja elinvoimaisuutta lisäämällä niitä ravinteita, joita maapohjassa on niukasti puiden tarpeeseen nähden.

Lannoitus on nopea ja kustannustehokas keino nopeuttaa nuoren tai varttuneen hoidetun havupuuvaltaisen kasvatusmetsän järeytymistä. Metsänlannoituksella voidaan parantaa jo entisestään hyvin kasvavan puuston kasvua tai poistaa puiden kasvun heikkenemistä aiheuttava ravinne-epätasapaino. Metsänomistaja voi lannoittamalla lisätä puuntuotosta ja metsätalouden kannattavuutta.

Lannoitus voi lisätä marja- ja sienisatoja, mutta sadot voivat myös heiketä pintakasvillisuuden rehevöityessä. Metsäkasvillisuuden voimistumisesta on hyötyä metsän eläimistölle, joille kasvit tarjoavat ravintoa ja suojaa.

Lähde: Metsänhoidon suositukset