Muut metsänhoitotoimenpiteet

Metsää hoidetaan taimikonhoidon sekä kasvatus- ja uudistushakkuiden lisäksi myös muilla toimenpiteillä. Metsä voidaan lannoittaa, mikä lisää puiden kasvua. Pystykarsinnalla parannetaan kasvatettavien puiden laatua, oksaisuutta vähentämällä. Myös metsikön vesitaloutta voidaan järjestellä ja parantaa. Vesitalouden järjestelyillä muutetaan metsikön kasvuolosuhteita puiden kasvulle suotuisammaksi. Peltoja metsitettäessä metsä voidaan perustaa ja puut istuttaa alueille, jossa metsä ei kasva. Metsätiet ovat tärkeä osa metsien hoitoa ja käyttöä, myös niiden kunnosta tulee huolehtia. Metsäteiden kunnossapito helpottaa muun muassa puunkorjuuta.