Riistanhoito

Riistanhoito ja riistakantojen hallittu säätely metsästyksellä ovat tärkeitä tekijöitä luonnon tasapainoisessa ja kestävässä hyödyntämisessä. Metsänomistajille ja metsästäjille riistanhoito tarkoittaa ennen kaikkea riistan elinmahdollisuuksien parantamista.

Metsänomistaja päättää riistanhoidon painoarvosta toimenpiteiden toteutuksessa. Jos riistanhoidolla on erityistä merkitystä metsänomistajalle, on se syytä ottaa huomioon jo metsien käytön suunnittelussa. Esimerkiksi metsäsuunnitelmaan voidaan merkitä riistalle tärkeät erityisalueet ja metsikkökuviot, joissa metsänhoitoa toteutetaan riistanhoidon näkökulmasta.

Tutustu Riistametsänhoidon työohjeisiin!

Tutustu Metsänhoidon suositukset riistametsänhoitoon -työoppaaseen!

Lue Metsään-lehden Hoitokoulun artikkeli riistametsänhoidosta!

Lähde: Metsänhoidon suositukset