Metsien monikäyttö

Metsät tarjoavat metsänomistajille monia erilaisia mahdollisuuksia. Puunmyyntitulojen ohella metsänomistajan on hyvä tunnistaa myös muut hyödyt, mitä metsät tuottavat. Sopivilla kohteilla voi olla hyvä ratkaisu tinkiä puuntuotannosta ja panostaa metsänhoidossa virkistyskäyttömahdollisuuksien lisäämiseen. Maisemaa voidaan hyödyntää kaupallisesti vuokraamalla sitä virkistysarvokaupan tapaan.

Tiesitkö, että Pohjois-Suomessa poronhoito on osa metsien monikäyttöä? Tutustu poronhoitoon talousmetsissä!

Tutustu Luonnonvarakeskuksen metsien monikäytön tutkimukseen!

Lähde: Metsänhoidon suositukset