Metsänhoitotyön toteutus

Metsätalous on ennen kaikkea omaisuuden hallintaa, mutta siihen liittyy myös joukko käytännön töitä. Kaikkia metsänhoitotöitä ja varsinkaan hakkuita ei kannata tehdä itse. Yhä useampi metsänomistaja päättää antaa ammattilaisten hoitaa osan niistä. Näin tilaat metsänhoitotöitä -oppaaseen on koottu arvokkaita neuvoja ja vinkkejä, jotka tekevät sinusta paremman tilaajan ja tyytyväisen asiakkaan.

Tutustu Näin tilaat metsänhoitotöitä -oppaaseen!

Lue Metsään-lehden Hoitokoulun artikkeli metsätöiden tilaamisesta!

Sekä itse tehdyn että ammattilaisen toteuttaman metsänhoitotyön laatua on tärkeää seurata ja arvioida. Metsänhoidon suositukset ja niiden menetelmäkuvaukset antavat hyvän lähtökohdan eri metsänhoitotöiden tavoitteiden ja laatukriteerien asettamiseen. Esimerkit eri työlajien kriteereistä ja niiden mittaamisesta löydät jokaista työlajia varten kehitetyistä omavalvontalomakkeista. Lomakkeet löydät Suomen metsäkeskuksen sivuilta www. metsakeskus.fi/lomakkeet.

Voit etsiä metsäpalveluyrittäjiä myös Suomen metsäkeskuksen Metsäpalvelumarkkinat uudistuvat – metsäpalveluyrittäjyys kasvuun -hankkeen karttapalvelusta.

Lähde: Suomen metsäkeskus