Metsänhoidon tuet

Yksityinen metsänomistaja voi hakea tukea metsänhoito- ja metsänparannustöihin silloin, kun ne ovat yksityistaloudellisesti huonosti kannattavia. Lue lisää KEMERA-tuesta!

Metsätalouden ympäristötukea voidaan myöntää, kun metsän hoito- tai käyttötoimenpiteissä otetaan monimuotoisuus huomioon metsälaissa säädettyä laajemmin. Lue lisää ympäristötuista!

Tukea voi hakea myös metsäluonnon hoitoa ja metsien monikäyttöä sekä maisema-, kulttuuri- ja virkistysarvoja korostaviin, alueellisesti merkittäviin hankkeisiin. Lue lisää metsäluonnon hoitohankkeista!