Verotus

Puun myynnistä saatava tulo on pääomatuloa. Verovelvollinen eli metsänomistaja (tai hallintaoikeuden perusteella metsätaloutta harjoittava) ilmoittaa veroviranomaiselle veronalaiset tulonsa, niistä tehtävät vähennykset sekä muut verotukseen vaikuttavat tiedot. Verohallinto saa tiedot metsänomistajan saamista tuloista myös tulojen maksajilta: puutavarayhtiöiltä, vakuutusyhtiöistä ja Metsäkeskuksesta. Metsätalouteen kohdistuvat vähennykset metsänomistajan on sen sijaan ilmoitettava itse. Voimassa olevat tarkat yksityiskohdat selviävät verohallinnon yhtenäistämisohjeista.

Metsänomistaja voi olla alkutuottajana arvonlisäverovelvollinen. Arvonlisäverollista toimintaa harjoittavan metsänomistajan on ilmoittauduttava arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. Ilmoittautumista ei kuitenkaan tarvitse tehdä, jos liikevaihto jää tilikauden (12 kk) aikana alle 10 000 euron. Vapaaehtoinen hakeutuminen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin on perusteltua, koska metsätalouteen liittyy usein arvonlisäverollisia menoja. Arvonlisäverotuksen ulkopuolella toimimisesta on etua vain silloin, kun ostoja on vähän ja yrityksen tuotteet myydään suoraan kuluttajalle. Kun metsänomistaja on hakeutunut arvonlisäverovelvolliseksi ja merkitty alv-rekisteriin, myydään tuotteet ja palvelut verollisena eli puun hintaan lisätään arvonlisäveron määrä. Liiketoimintaa (metsätaloutta) varten hankittujen tarvikkeiden ja palvelujen hintaan sisältyvä arvonlisävero on vähennyskelpoinen.

Tutustu puun myyntiverotukseen ja arvonlisäverotukseen!

Tutustu myös Suomen metsäkeskuksen verovinkkeihin!

Lähde: Suomen metsäkeskus