Puun myynti

Tavallisin tapa tehdä puukauppaa on pystykauppa. Pystykaupassa metsänomistaja luovuttaa hakkuuoikeuden rajatulle kohteelle ja puunostaja korjaa puut sovitulla tavalla ja vastaa korjuukustannuksista. Hankintakaupassa metsänomistaja eli puun myyjä toimittaa puut sovitun mittaisina ja sovittuun aikaan tien varteen.

Näin etenet puukaupan teossa:

  1. Ota selville puunmyyntimahdollisuudet tilallasi. Päätä etukäteen, mitä olet myymässä eli mitä metsikkökuvioita hakataan tai paljonko puuta pitäisi kertyä. Voit tarkistaa tilan hakkuumahdollisuudet ja etsiä alueesi puunostajia esimerkiksi Metsään.fi-palvelusta.
  2. Ota yhteyttä puuta ostavaan tai puuta välittävään organisaatioon. Kannattaa pyytää useampi tarjous.
  3. Allekirjoita metsänhakkuusopimus ja tee Metsäkeskukseen metsänkäyttöilmoitus. Voit tehdä metsänkäyttöilmoituksen myös Metsään.fi-palvelussa.
  4. Muista mahdollinen metsänuudistaminen. Varmista Etelä-Suomen kesäaikaisissa hakkuissa juurikäävän torjunta.

Lähde: Suomen metsäkeskus