Omistajanvaihdos

Metsätilan omistajanvaihdostapaa kannattaa punnita eri näkökulmista, jotta päätös tyydyttää kaikkia sukupolvenvaihdoksen osapuolia. Omistajanvaihdostavan valintaan vaikuttavat esimerkiksi luopuvan metsänomistajan tilanne (metsään kohdistuva rahantarve), jatkavan metsänomistajan tilanne (mahdollisuus ja halu sijoittaa varoja metsään) sekä omistusvaihdoksen kohteena olevan metsän ominaisuudet (puuston määrä ja lähivuosien hakkuumahdollisuudet).

Tutustu omistajanvaihdokseen!

Tutustu myös Kuolinpesästä sujuvaan metsänomistukseen -oppaaseen!

Lähde: Suomen metsäkeskus