Metsäalan organisaatioita

Metsäalan organisaatioiden esittely on koottu Suomen metsäkeskuksen Naisenergiaa metsiin -hankkeessa ja sitä on täydennetty Mobiilisti metsään -hankkeen toimesta.

Suomen metsäkeskus

Suomen metsäkeskus on osa välillistä valtionhallintoa, ja se toimii maa- ja metsätalousministeriön strategisessa ohjauksessa. Metsäkeskus muun muassa valvoo metsälain noudattamista, tuottaa metsätietoa, kehittää metsäalaa ja toimii hankkeissa, myöntää tukia ja järjestää koulutuksia metsänomistajille ja toimijoille.

Tutustu toimintaan www.metsakeskus.fi 

Metsähallitus

Metsähallitus on valtion liikelaitos, joka tuottaa luonnonvara-alan palveluja monipuoliselle asiakaskunnalle kansalaisista suuryrityksiin valtion maa- ja vesialueilla.

Tutustu toimintaan www.metsa.fi

Tapio

Tapio on valtion omistama metsäalan asiantuntijaorganisaatio. Tapio muun muassa vastaa Metsänhoidon suositusten laatimisesta ja päivittämisestä. Lisäksi se tuottaa metsäpuiden siemeniä sekä omistaa Metsäkustannus Oy:n, jonka näkyvin tuote on Metsälehti.

Tutustu toimintaan www.tapio.fi

Luonnonvarakeskus

Luonnonvarakeskus on tutkimus- ja asiantuntijaorganisaatio, joka tekee työtä luonnonvarojen kestävän käytön ja biotalouden edistämiseksi.

Tutustu toimintaan www.luke.fi

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusjärjestö MTK

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK r.y. on maanviljelijöiden, metsänomistajien ja maaseutuyrittäjien etujärjestö. MTK:n tehtävänä on edistää maaseudun yrittäjien asemaa sekä maaseudun luonnonvarojen kestävää käyttöä. Järjestön pää-äänenkannattaja on sanomalehti Maaseudun Tulevaisuus.

Tutustu toimintaan www.mtk.fi

Yksityiset metsäalan toimijat

Suomessa toimii lukuisia yksityisiä toimijoita, joiden pääasiallista toimintaa on puukauppa. Puukaupan lisäksi yritykset tarjoavat erilaisia metsäpalveluita esimerkiksi metsäsuunnittelua ja metsänhoitoa. Yritykset järjestävät myös koulutuksia ja tapahtumia metsänomistajille.

Suomen metsäkeskuksen Metsäpalvelumarkkinat uudistuvat – metsäpalveluyrittäjyys kasvuun -hankkeessa on koottu maksuttomaan karttapalveluun Suomen metsäpalveluyrittäjiä. Tarjolla on muun muassa taimikonhoitoa, metsänviljelyä, metsäteiden kunnostusta, polttopuita ja myrskypuiden kaatoa. Tutustu metsäpalveluyrittäjiin!

Oppilaitokset

Koulutusta metsäalalle tarjotaan eri puolilla Suomea. Tutustu metsäalan koulutukseen ja oppilaitoksiin Suomen metsäyhdistyksen sivuilla!

Lähde: Suomen metsäkeskus