Kestävyys

”Metsien kestävä hoito ja käyttö tarkoittavat metsien ja metsämaiden hoitoa ja käyttöä siten, että säilytetään niiden monimuotoisuus, tuottavuus, uusiutumiskyky, elinvoimaisuus ja mahdollisuus toteuttaa nyt ja tulevaisuudessa merkityksellisiä ekologisia, taloudellisia ja sosiaalisia toimintoja paikallisella, kansallisilla ja maailmanlaajuisilla tasoilla sekä siten, ettei aiheuteta vahinkoa muille ekosysteemeille.” Euroopan toinen metsäministerikonferenssi, Helsingissä 1993

Metsälainsäädännön eräänä tavoitteena on edistää metsätalouden kestävyyttä. Se asettaa yhdessä muun lainsäädännön kanssa rajat metsien käytölle ja hoidolle. Metsänhoidon suositukset kuvaavat, millaisin keinoin metsää voidaan hoitaa ja käyttää kestävästi siten, että metsänomistajan tavoitteet toteutuvat.

Metsänomistaja voi halutessaan liittää metsänsä sertifiointiin, jonka kriteerit asettavat vaatimuksia metsien hoidolle ja käytölle. Sertifikaatti osoittaa puuperäisten tuotteiden ostajille ja kuluttajille, että tuotteiden valmistuksessa käytetty puu on peräisin kestävästi ja vastuullisesti hoidetuista metsistä. Suomessa ovat käytössä PEFC- ja FSC®-sertifiointijärjestelmät.

Tutustu metsäsertifiointiin!

Lähde: Metsänhoidon suositukset