Metsän hoidon tavoitteet

Metsänomistaja päättää, mitä tavoitteita hän asettaa metsiensä käytölle osana muuta talouttaan. Tämän jälkeen harkitaan sitä, miten nämä tavoitteet vaikuttavat yksittäisten metsikkökuvioiden käsittelyyn. Metsänhoidon suositukset tarjoavat erilaisia metsän käsittelyn vaihtoehtoja, joilla näitä tavoitteita voi toteuttaa. Metsänomistaja voi mieltymystensä mukaan valita ja painottaa erilaisia tavoitteita kuvioittain tai eri puolilla metsätilaa. Tavoitteet ovat yleensä sovitettavissa yhteen. Ne luovat pohjan metsien pitkäjänteiselle ja suunnitelmalliselle käytölle.

Metsäammattilaisen tehtävänä on tarjota metsänomistajalle hänen tavoitteitaan edistäviä vaihtoehtoja metsien käsittelyyn. Tällöin on tärkeää arvioida tasapuolisesti menetelmien oletetut hyödyt ja haitat sekä mahdollisuudet ja riskit. Tavoitteista keskusteltaessa on syytä pohtia metsänomistajan taloudellisia tarpeita sekä metsätalouden tuloja ja menoja lyhyellä ja pitkällä aikajänteellä. Päätökset toimenpiteistä tekee aina metsänomistaja.

Lähde: Metsänhoidon suositukset