Metsän hoidon perusteet

Metsän hoidon perusteissa kerrotaan metsän käsittely-yksiköistä ja kasvupaikoista sekä metsässä kasvatettavista puulajeista. Metsän käsittely-yksiköitä ovat metsätila, metsikkökuvio ja käsittelyalue. Yksiköt kertovat tarkastelun kohteena olevan alueen laajuudesta, onko kohteena koko metsätila vai tilan yksi metsikkökuvio.

Kasvupaikka taas kertoo ympäristötekijöistä, jotka vaikuttavat puuston kasvuun ja kehitykseen metsätilalla tai yhdellä sen metsikkökuvioista. Kasvupaikka kuvataan tyyppinä, joka luokitellaan metsän pintakasvillisuuteen perustuvan metsä- ja suotyyppiluokituksen avulla.

Metsässä kasvatettavat puulajit valitaan metsässä vallitsevan kasvupaikan mukaisesti. Suomessa metsänkasvatuksessa suositellaan käytettäväksi ensisijaisesti kuusta, mäntyä, raudus- ja hieskoivua. Puulajeihin tutustumalla tiedät, mitä eri puulajeja Suomessa on mahdollista kasvattaa.