Poimintahakkuu

Poimintahakkuu on eri-ikäisrakenteisen metsän hakkuutapa, jolla ylläpidetään ja kehitetään metsän eri-ikäisrakennetta. Poimintahakkuussa pyritään edistämään metsän luontaista uudistumista poistamalla metsikön suurimpia puita, tekemällä tilaa pienemmille elinvoimaisille puille sekä lisäämällä kasvutilaa kenttäkerroksessa uusien taimien syntymiseksi.

Kuusivaltaiset metsät ja pohjoissuomalaiset männiköt soveltuvat parhaiten poimintahakkuuseen. Pääpuulajeistamme kuusi menestyy alikasvoksena parhaiten ja latvukseltaan hyväkuntoinen puu toipuu saadessaan kasvutilaa hakkuun jälkeen.

Mäntyvaltaisissa metsissä poimintahakkuuta voidaan tehdä suojus- ja siemenpuuhakkuuta muistuttavien uudistumisvaiheiden ja puustoltaan tiheämpien kasvatusvaiheiden vuorotteluna. Poimintahakkuulla vahvistetaan luontaista monijaksoisuutta ja ryhmittäisyyttä, joita on erityisesti karuimmilla kasvupaikoilla. Lisäksi poimintahakkuuta voidaan käyttää luomaan monijaksoinen puuston rakenne kohteissa, joissa painotetaan luonnonhoitoa, monikäyttöä tai maisemaa.

Lähde: Metsänhoidon suositukset