Pienaukkohakkuu

Pienaukkohakkuu on eri-ikäisrakenteisen metsän hakkuutapa, jossa metsään hakataan pieniä luontaisesti taimettuvia aukkoja. Seuraavissa hakkuissa pienaukkoja voidaan laajentaa ja tehdä uusia aukkoja. Lisäksi pienaukkoja tehdään tarvittaessa poimintahakkuin käsiteltäville aloille, jotta valopuulajit, mänty ja koivu, uudistuvat paremmin.

Valtaosa männyn kasvupaikoista soveltuu kasvatukseen, jossa tietyn alueen puuston eri-ikäisrakenteisuutta ylläpidetään toistuvilla pienaukkohakkuilla. Heinittyminen ja vesoittuminen huonontavat usein merkittävästi havupuiden uudistumisedellytyksiä aukoissa.

Kuusivaltaisissa metsissä eri-ikäisrakenteisuuden luomisessa ja ylläpidossa poimintahakkuu on suositeltavin menetelmä. Näillä kohteilla pienaukkoja tarvitaan varmistamaan lähinnä vain valopuulajien uudistuminen. Pienaukkohakkuu soveltuu kuitenkin kuusivaltaisille turvemaille.

Korjuuteknisesti pienaukkohakkuu on pienialainen avohakkuu. Pienaukolle ei ole selvää kokovaatimusta. Uudistamisvelvollisuutta ei ole säännösten mukaan, kun aukon koko on enintään 0,3 hehtaaria.

Tässä kuvatut pienaukkohakkuun toteutustavat ovat viitteellisiä, ja niitä on syytä soveltaa tapauskohtaisesti. Hakkuun suunnittelussa on otettava huomioon metsätaloudelle asetetut tavoitteet ja käsittelyalan antamat metsänkasvatuksen edellytykset.

Lähde: Metsänhoidon suositukset