Eri-ikäisrakenteinen metsä

Eri-ikäisrakenteisena kasvatettaessa metsä säilyy pääosin peitteisenä, minkä vuoksi metsän ulkoasu poikkeaa tasaikäisrakenteisesta. Eri-ikäisrakenteisessa metsässä on eri kehitysvaiheessa olevia puita: pieniä taimia sekä nuoria, varttuneita ja järeitä puita. Latvusto ei jakaannu selviin jaksoihin, vaan metsään muodostuu jatkumo eri-ikäisistä ja erikokoisista puista. Tyypillistä on erikokoisten puiden ryhmittäisyys.

Lähde: Metsänhoidon suositukset